Monday, November 2, 2009

Nasihat Saidina Ali

1. Pendapat seorang tua adalah lebih baik daripada tenaga seorang muda
2. Menyokong kesalahan adalah umpama menindas kebenaran
3. Jagalah ibubapa kamu, nescaya anak-anak kamu akan menjaga kamu
4. Bakhil terhadap apa yang ditangan adalah umpama tidak mempunyai kepercayaan kepada Allah
S.W.T
5. Sifat menahan kemaharan adalah lebih mulia daripada membalas dendam
6. Ilmu adalah lebih baik daripada kekayaan kerana kekayaan harus dijagai sedangkan ilmu menjaga
kamu
7. Insan itu terbahagi 3:
i. Mereka yang mengenal Allah
ii. Mereka yang mencari kebenaran
iii. Mereka yang tidak berpengetahuan (Golongan ini adalah yang paling
rendah sekali dan akan hanya mengikut ketua membuta tuli)
8. Janganlah kamu takut kepada sesiapa melainkan dosamu terhadap Allah S.W.T
9. Harga diri seseorang itu adalah berdasarkan apa yang ia lakukan untuk memperbaiki dirinya
10. Allah merahmati mereka yang kenal akan dirinya dan tidak melampaui batas
11. Sifat seseorang tersembunyi disebalik lidahnya
12. Mereka yang mendengar orang yang mengumpat terdiri daripada golongan mereka yang
mengumpat
13. Sangkaan seseorang yang berakal adalah suatu ramalan
14. Taat kepada perempuan (selain ibunya) adalah kejahilan yang palilng besar
15. Jika berharta, berniagalah dengan Allah dengan bersedekah
16. Janganlah kamu lihat siapa yang berkata tetapi lihat apa yang dikatakannya
17. Jika kamu menguasai musuhmu, maafkanlah mereka, kerana perbuatan itu adalah syukur kepada
kejayaan yang telah kamu perolehi
18. Kejahatan itu mengumpul kecelaan yang memalukan
19. Mengajar itu adalah belajar ( dalam kita memberi pengetahuan itu kepada orang lain, dalam masa
yang sama kita juga mendapat ilmu itu juga. Menggandakan ilmu itu adalah perkara yang terbaik
untuk manusia )
20. Jagalah harta bendamu dengan mengeluarkan zakat dan angkatlah kesusahanmu dengan
mendirikan sembahyang
21. Ilmu yang paling rendah mutunya ialah ilmu yang berlegar dihujung ilmu dan ilmu yang paling
tinggi ialah yang melahirkan kesan kepada tingkahlaku dan anggotanya

No comments:

Post a Comment